Tesbihat

Tesbihat

Tesbihat, tesbihatın namazlardan sonra yapılması sünnet-i seniyyedir. Namazı cemaatle de kılsak tek başımıza da kılsak ardından tesbihat yapmanın oldukça büyük fazileti vardır. Tesbihat, Allah’ı (c.c.) zikretmek, şükretmek ve noksanlardan tenzih etmek anlamına gelmektedir. Özellikle tesbihatın içinde bulunan ve otuz üçer defa zikrettiğimiz “ Sübhaneallah, Elhamdülillah, Allah-ü Ekber ve La ilahe illallah“ tesbihatın çekirdeği hükmündedir. Bu çekirdek hükmündeki sözcüklerin namazın içinde de olması önemini ayrı bir şekilde artırmaktadır.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde: “ Bizim namazımız teşbih, tekbir ve Kur’an tilavetinden ibarettir, onda dünya kelamı konuşulmaz” buyurmuşlardır.

Tesbihat yapmanın çok çeşidi vardır. Şimdi namazlarda yapılan kısa tesbihatın üzerine işlenmiş dualarla süslenmiş ve oldukça faziletli ve sevabı bol olan bir tesbihatın yapılışını yazıyorum

Tesbihatın Yapılışı

Namazın farzı kılındıktan sonra eller yukarı açılır ve:

 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alal ali Muhammedin salaten tüncina biha min cemi ilehvali vel afati ve tegdilena biha çemiel hacative tüdahhiruna biha min cemiisseyyiati ve terfeuna biha indeke eğledderecati ve tübelliğuna biha eğselayatimin cemiil hayrati fil hayati ve bağdel memati amine ya mücibeddağvati velhamdü lillahi rabbil alemiyn. Allahümme inni nügaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve ehsatin vederfetin yedrifü biha ehlüssemavati ve ehlülerzine şehadetenteşhedü en.
dedikten sonra 10 defa şu tevhid cümlesi okunur.
 • La ilahe illahü vahdehü la şerike lehül mülkü velehül hamdü yühyi ve yümitüvehüve hayyü la yemüti bi yedihil hayrüve hüve ala külli şeyin kadir.
Onuncunun arkasından " ve ileyhil masiyr " eklenir.

Sonra eller kaldırılıp, avuç içleri aşağı çevrilerek 3, 5 veya 7 defa " Allahümme ecirna minennar " tekrar edilir ve sonra duaya başlanır.

 • Allahümme ecirna min külli nar.
 • Allahümme ecirna min fitnetiddiniyeti veddünyeviyeh.
 • Allahümme ecirna min fitneti ahirizzaman.
 • Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vessüfyan.
 • Allahümme ecirna min minezzalaleti vel bidiyyeti vel beliyyeh.
 • Allahümme ecirna min şerril nefsil emmarah.
 • Allahümme ecirna min şürürinnüfüsil emmaratil ayniyyeh.
 • Allahümme ecirna min şerrinnisa.
 • Allahümme ecirna min belain nisa.
 • Allahümme ecirna min fitnetin nisa.
 • Allahümme ecirna min azabil kabri.
 • Allahümme ecirna min azabi yevmil gıyameh.
 • Allahümme ecirna min azabi cehennem.
 • Allahümme ecirna min azabi gabrik.
 • Allahümme ecirna min nari gabrik.
 • Allahümme ecirna min azabi gari venniran.
 • Allahümme ecirna min erriyaivessümati velucubi vel fahri.
 • Allahümme ecirna min tecavüzil mülhidiyn.
 • Allahümme ecirna minşerril münafiğiyn.
 • Allahümme ecirna min gitnetil fasiğiyn.
 • Allahümme ecirna min ve ecir valideyna ve talebeterrisailin nurissadiğyne fi hidmetil kurane vel imani ve ahbabenel mümininel mühlisiyne ve ağribaena ve ecdadena minennar
Burada ellerin avuç içleri yukarı çevrilir.
 • Biafvike ya mücirübifazlike yagaffarü.
 • Allahümmedhilnal cennete maal ebrar.
 • Allahümmedhilnal cennete maal ebrar.
 • Allahümmedhilna ve edhil üstadena saidinnursi radiyallahüanh. Ve valideyna ve talebeteresailinnurissadiğiyne ve ihvanena ve ehevatina ve ağribaena ve ecdadena ve ehbabenel mümininel mühlisiyne fi hizmetil imani vel kurani elcennete maal ebrari bişefaatihi nebiyyikel muhtari ve alihil eshari ve ashabihil ahyari ve sellim madamelleylü vennaharü amine velhamdülillahi rabbil alemiyn.
" Ayetül Kürsi " okunduktan sonra 33'er defa " Süphaneallah, Elhamdülillah ve Allah-ü Ekber " dendikten sonra namaz duası yapılır. Arkasından bir defa " fa'lemennehü " dendikten sonra 33 defa " La ilahe illallah " denir ve en sonuncudan sonra " Muhammedün resulüllahi sallallahü teala aleyhi vessellem "

Biesmele çekilerek şu dua okunur:
 • İnnallahe mela iketehü yüsallüne alennebiyyi ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima lebbeyk.
 • Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve davain vebarik vesellim aleyhi ve aleyhim kesira. ( iki defa söylenir üçüncüde " kesiran kesira " eklenir.
 • Salli ve sellim ya rabbi ala habibikle muhammedin ve ala cemi ilenbiyai vel mürseline ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmaine amine velhamdülillahi rabbil alemiyn.
 • Elfü elfü selatin elfü elfi selamin aleyke ya resulallah.
 • Elfü elfü selatin elfü elfi selamin aleyke ya habiballah.
 • Elfü elfü selatin elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah.
 • Allahümme salli ve sellim ve batik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi biadedin evragil eşcari ve emvacil bihari ve gaderetil emdari veğfirlena verhamna veldüfbina ve biüstadinasaidinnursi radiyallahü anhü ve valideyna ve bitalebeti resailinnurisadiğiyne. Ya ilahena bi külli salatin minha eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden rasülillahi sallelllahi teala aleyhi vessellem.
Sonra Allah'ın (c.c.) ism-i şerifleri zikredilerek cehennem azabından korunma dilenir, af ve mağfiret istenir.
 • Sübhaneke ya allahü tealeyte ya rahmanü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya rahimü tealeyte ya kerimü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya hamidü tealeyte ya hakimü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya mecidü tealeyte ya melikü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya küddüsü tealeyte ya selamü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya müminü tealeyte ya mühayminü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya azizü tealeyte ya cebbarü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya mütekebbirü tealeyte ya haligü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya evvelü tealeyte ya ahirü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya zahirü tealeyte ya batinü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya bariü tealeyte ya müsavvirü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya tevvabü tealeyte ya vehhabü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya baisü tealeyte ya varisü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya gadimü tealeyte ya mügimnü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya verdü tealeyte ya vitrü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya nurü tealeyte ya settarü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya celilü tealeyte ya cemilü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya gahirü tealeyte ya rahmanü gadira minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya melikü tealeyte ya müktedirü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya alimü tealeyte ya allemü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya azimü tealeyte ya gafürü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya halimü tealeyte ya vedüdü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya şehidü tealeyte ya şahidnü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya kebirü tealeyte ya mütealü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya nurü tealeyte ya latifnü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya semiü tealeyte ya kefilü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya karibü tealeyte ya basirü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya haggü tealeyte ya mübinü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya raufü tealeyte ya rahimü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya zahirü tealeyte ya müdahhirü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya mücemmilü tealeyte ya müfazzilü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya müzhirü tealeyte ya münimü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya deyyanü tealeyte ya sultanü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya hannaü tealeyte ya mennanü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya ehadü tealeyte ya samedü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya hayyü tealeyte ya kayyümü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya adlü tealeyte ya hakemnü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
 • Sübhaneke ya ferdü tealeyte ya kuddüsü ecirna minennari bi afvike ya rahmanü
Sübhaneke ahiyyen şerahiyyentealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena saidinnursi radiyallahü anhüve valideyna ve ihvanenave ahvatina vetalebete resailinnuri ve rüfegaena ve ağribenave ahbabenel muhlisine minennari ve min külli narin ve ahfezna min şerrinnefsi veşşeydani ve minşerrilcinni ve ilsani ve min şerril bidati vessalaleti vel ilhadi veddüfyanibi afvike ya mücirü bifazlike ya gaffarü bir rahmetike ya erhamerrahimiyn. Allahümme edhilnalcennete maal ebrari bişefaati nebiyyikel muhtari amine velhamdülillahi rabbil alemiyn
Son Güncelleme : 27.03.2021 22:21:25
Tesbihat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tesbihat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tesbihat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Secde Namazı
Secde Namazı
Secde namazı, bu namazın bir diğer adı da "Tilavet Secdesi" dir. Kur'an-ı Kerim'in surelerinde tam 14 secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerden her birini okuyan ve işiten kişinin tilavet secdesi yapması gerekmektedir. Secde Namazının Kılınışı...
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazı Hesaplama; Kişinin buluğ çağına erdiği yahut müslüman olduğu vakitten içinde bulunduğu zaman birimine kadar geçen vakitler baz alınarak yapılır.Kaza Namazı Nedir; Nisa Süresi 104. Ayeti Kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur....
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
Kaza namazına nasıl niyet edilir, Geçmiş namaz, bir namazı vaktinde kılmaya "Eda" vakit çıktıktan sonra kılmaya da "Kaza" denir. Namazı bile bile, özür olmadığı halde kılmamak ertelemek, sonraya bırakmak büyük günahtır." Kaza Namazına Nasıl Niyet E...
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır? Namaz, İslam dini için elbette çok önemlidir ve olmazsa olmazlarındandır. Peygamberimizin İslam dininin direği olarak bahsettiği namazı kılmak, Müslümanım diyen herkesin yapması gereken bir ödevdir.Allah-ü Teala Bir mübar...
Hacet Namazı
Hacet Namazı
Hacet namazı, kulun ihtiyaçları karşısında tüm meşguliyetlerden arınarak Allah,a (c.c) yönelmesi, ve Allah'a (c.c.) namazla yaklaşarak dileklerini Allah'a (c.c.) arz etmesidir. İnsan hayatı hep imtihanlarla ve koşuşturma içinde geçip gitmektedir. İ...
Dilek Namazı
Dilek Namazı
Dilek namazının diğer adı da Hacet namazıdır. İnsan oğlu yaratılışı gereği hayatında başarılı olmak, mutlu bir yaşam sürmek, sıkıntı ve kederin olmadığı bir yaşam arzular. Fakat dünya hayatı sürekli imtihanlarla ve engellerle doludur. İşte bu sıkıntı...
4 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
4 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Dört rekat namaz nasıl kılınır? Bilindiği gibi namazlar; farz, sünnet, nafile, vacip kısımlara ayrılarak iki, üç ve dörder rekat olarak kılınır. Zamanın değerli din alimlerinden biri olan, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı olan Ömer Nasuhi Bilmen H...
Gerdek Gecesi Namazı
Gerdek Gecesi Namazı
Gerdek gecesi namazı, kılmak müstehaptır. Yani yapılması iyi olan, yapılmasa da günahı olmayan bir davranıştır. Gerdek gecesi yeni evlenen gelinle damadın ilk defa aynı evi paylaşıp baş başa kalacağı ilk gecedir. Gerdek gecesi namazının kılınma se...
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır, namazın farzları, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Gibi şafi mezhebine göre namazı geniş bir şekilde ele alacağız.Şafi Mezhebine Göre Nazma Kimlere Farzdır? Müslüman olmak Akıl sahibi olmak Erişk...
Seferi Namazı
Seferi Namazı
Seferi namazı, kişinin seferi vasfına sahip olduğu müddetçe kıldığı namazdır. Seferi, bir kişinin herhangi bir nedenle bulunduğu yerden kalkıp uzak bir mesafeye gitmek üzere yola çıkmasıyla başlayıp tekrar bulunduğu yere gelene kadar geçen zamanda...
Tövbe Namazı
Tövbe Namazı
Tövbe namazı, İnsanlar yaradılış itibari ile günah işlemeye çok müsait varlıklardır. Allah u Teala insanları yer yüzündeki en şerefli varlık olarak yaratmıştır. Öyle ki, yer yüzünde hiç bir varlığa vermediği pek çok sıfatı insanların üzerinde tecelli...
Kamet
Kamet
Kamet, ayağa kalkmak ve itidal üzere olmak demektir. Cemaat ile kılınan farz namazlardan önce müezzin tarafından okunan, farz namazın başlayacağını haber veren ve cemaati namaza davet eden bir sesleniştir. Erkekle tek başına kılacakları namazlar...

 

Secde Namazı
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Hacet Namazı
Dilek Namazı
4 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Gerdek Gecesi Namazı
Şafi Mezhebine Göre Namaz
Seferi Namazı
Tövbe Namazı
Kamet
İşrak Namazı
Zammı Sure
Şifa Namazı
Şükür Namazı
Yolcu Namazı
Namazda Okunacak Dualar
Nafile Namazlar
Sabah Namazı Tesbihatı
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
Hangi Vakitlerde Namaz Kılınmaz
Evvabin Namazı
Sünnet Namazlar
Namaz Kılmamanın Cezası
Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır
Kuşluk Namazı Vakti
Namazdan Sonra Tesbihat
Namazın Mekruhları
Teheccüd Namazı
Popüler İçerik
İşrak Namazı
İşrak Namazı
İşrak namazının vakti, güneş ufuktan bir mızrak boyu yükseldikten sonra yani 45 dakika geçtikten sonra başlar. Bilindiği gibi güneç doğduktan ve bir...
Zammı Sure
Zammı Sure
Zammı Sure, Namaz kılarken Fatihadan sonra okuduğumuz, kısa surelere zammı sure denilir. Zammı sure olarak genelde Kuran ı Kerim'in son kısmında bulun...
Şifa Namazı
Şifa Namazı
Şifa Namazı, Namaz yaşamda ebediyete kadar farz kılınmıştır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurur; "Namazda şifa vardır" sözü ile ...
Şükür Namazı
Şükür Namazı
Şükür namazı, Allah'ın (c.c.) bizler için sayılamayacak kadar nimetler vermesi karşısında Allah'a (c.c.) bu nimetler karşısında teşekkür babında veril...
Yolcu Namazı
Yolcu Namazı
Yolcu namazına Peygamber Efendimiz oldukça önem verirdi. Yolcu namazına aynı zamanda sefer namazı da denir. Yolcu namazı kılmada oldukça büyük hikme...
Namazda Okunacak Dualar
Namazda Okunacak Dualar
Namazda okunacak dualar; tekbir getirip namaza başlamaktan kade-i ahireden sonra selam verişe kadar geçen süre boyunca okunan dua ve surelerin tümüdür...
Nafile Namazlar
Nafile Namazlar
Nafile namazlar, farz ve vacip namazların dışında kalan ve Resulullah’ın (s.a.v.) kıldığına dair rivayetler olunan ve Peygamber Efendimizin kılınmas...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Secde Namazı
Kaza Namazı Hesaplama
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir
2 Rekat Namaz Nasıl Kılınır
Hacet Namazı
Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Nasr Suresi Hakkında
Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Benim kılmadığım kaza namazlarım var nasıl hesaplandığını bilmiyorum
Sureleri Ve Duaları Oyun Oynarken Ezberlemek Caizmidir
Nasr Suresi Hakkında
Namaz Ne Zamana Kadar Kılınabilir?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022