Şafi Mezhebine Göre Namaz

Şafi Mezhebine Göre Namaz

Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır, namazın farzları, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Gibi şafi mezhebine göre namazı geniş bir şekilde ele alacağız.

Şafi Mezhebine Göre Nazma Kimlere Farzdır?

 • Müslüman olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Erişkinlik belirtilerine kavuşmuş olmak
 • Kadınlar için hayız ve nifas halinde bulunmaması. Hayız ve nifas halinde kadınlar namazdan mesul değiller ve kazasını da yapmazlar.
 • Şafi Mezhebine Göre Namazın Sahih Olması Şartları

  • Hadesten taharet: Abdest almak ve cünüpse gusül abdesti almak
  • Necasetten taharet: Namaz kılınacak yerde, elbisede ve bedende necaset bulunmaması.
  • Setr-i avret: Kadınlarda yüz ve ellerin dışındaki her yerinin örtülü olması, erkeklerin ise göbekle dizleri arasındaki yerin kapalı olması
  • Vakit: Namaz vaktinin girmiş olması.
  • Kıble: Kişinin namaz kılarken kıbleye yönelmesi
  • Namazın nasıl kılınacağını bilmek
  • Namazı bozacak işlerden uzak durmak. Yani namaz esnasında konuşmamak ve bir şey yememek gibi.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Rükünleri (İçindeki Farzları)

  • Niyet etmek: Şafilere göre niyet kalp ile yapılır. Fakat dille söylenmesi sünnettir.
  • Fatiha okumak: Fatiha suresini her rekatta kıyamda iken besmele ile okumak.
  • Kıyam: Ayakta durmak
  • Rüku: Kıyamdan sonra rükuya varmak.
  • İtidal: Rükûdan kalkmak
  • İki secde yapmak: İki secde esnasında ayak parmaklarının yere temas etmesi gerekmektedir. Yani ayak parmaklarının uçlarını veya dışlarını yere koymak yeterli değildir.
  • İki secde arasında oturmak
  • Son oturuş: Son oturuşta Ettehiyyatü duasını okumak.
  • Son oturuşta Ettehiyyatü duasından sonra salavatı şerife getirmek.
  • Sağ tarafa selam vermek.
  • Tertip düzeni ile namaz kılmak. Yani rükûda, itidalde, iki secdede ve aralarında “Suphanallah” denecek kadar beklemek. Bu konuda ecele etmemek

  Şafi mezhebine göre namazın iki tür sünnetleri vardır. Birincisi “ Eb’ad sünnetleri “ denir. İkincisine “ Hey’at sünnetleri” denir.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Eb’ad Sünnetleri

  Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılır.

  • Birinci teşehhüdü okuduktan sonra Peygamber Efendimize (s.a.v.) salavat getirmek.
  • İkinci oturuşta Peygamber Efendimizin aline salavat getirmek
  • Sabah namazının ikinci rekâtında rükûdan kıyama kalktıktan sonra ayakta “Kunut “duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (s.a.v.), aline ve ashabına salavat getirmek.
  • Ramazan ayının 15. Gününden sonra vitir namazının son rekatında rükûdan kıyama kalkınca Kunut duasını okumak ve Kunutta Peygamber Efendimize (s.a.v.) aline ve ashabına salavat getirmek.

  Şafi Mezhebine Göre Namazın Hey’at Sünnetleri

  Bu sünnetlerin herhangi birisi unutulduğunda veya terk edildiğinde secde-i sehiv yapılmasına gerek yoktur. Fakat terk edildiğinde sünnet sevabından istifade edilemez.
  • Niyeti dil ile söyleme. Kalp ile niyet etmek farzdır.
  • Tekbir alınırken, Rükûa gidilirken ve rükûdan kalkarken ve ilk tehiyyattan sonra kıyama kalkarken parmaklar normal şekilde açık olacak şekilde başparmak kulağın yumuşağı hizasına gelecek şekilde elleri kaldırmak.
  • Kıyamda yani dik duruşta eller göğsün altında ve göbeğin üzerinde, biraz sol tarafa meyilli olarak bağlamak.
  • Namaz esnasında secde yerine bakmak.
  • Başlangıç tekbirinden sonra “Veccehtü” duasını okumak.
  • Kıraatin açıktan olduğu namaz rekâtlarında Fatiha ve zammı sure okumadan önce gizlice “Euzu” çektikten sonra açıktan “besmele” çekilir.
  • Fatiha’dan sonra amin denir.
  • Fatiha suresinden sonra bir zammı sure veya en az üç ayet okumak ve birinci rekatta okunan zammı surenin ikinci rekâtta okunandan uzun olması.
  • Rükuya varılınca en az üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” demek.
  • İtidale kalkarken "Semialla hülimen hamideh” ve tam doğrulunca “Rabbena lekel hamdü mil’es semavati ve mil’el ardi ve mile maş ite min şey’in ba’du” denir.
  • Secdeye varılınca en az üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” demek.
  • İki secde arasında “ Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” duasını okumak.
  • İki secde yapılınca ayağa kalkmadan hafif oturduktan sonra ayağa kalkılır. Buna istirahat oturuşu denilmektedir.
  • Rükûya varılınca ellerin içi ile diz kapaklarını kavranır.
  • Rükûda yere tam paralel olmak.
  • Her oturuşta sağ ayağı dikip sol ayağı yatırmak.
  • Kıyamda durulurken ve rüku esnasında iki ayak arasını bir karış miktarı açmak.
  • Secde yaparken elleri okuz hizasında yere koymak ve parmakları kapatmak.
  • İki oturuşta elleri dizlerin üzerine koymak
  • Çıplak ayakla namaz kılmak.

  Şafi Mezhebine Göre Farz Namaz Nasıl Kılınır?

  • Niyet edilerek namaza başlandıktan sonra ayaktayken başparmak kulak yumuşaklığı hizasına gelecek şekilde ellerin içi kıbleye getirilir ve Allah-ü Ekber denerek eller göğüsün altına ve göbeğin üzerine getirilerek hafif sol tarafta bağlanır.
  • İlk olarak Veccehtü duası okunur Ardından Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur. (İlk rekattaki zammı sure ikinci rekattakinden hem uzun olmalı hem de sıra bakımından daha önce gelmesi gerekmektedir)
  • Sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve sadece Ettehiyyatü duası okunarak ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken yine eller kaldırılır.
  • Besmele çekilip Fatiha suresi okunduktan sonra eller kaldırılarak tekbir getirilerek rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek secdeden doğrulur ve bir müddet tahiyyatta oturulduktan sonra ayağa kalkılır.
  • Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunarak eller kaldırılarak tekbir getirilir ve rükuya varılır. Rükuda diz kırılmadan sırt yere paralel olacak şekilde getirilir ve eller dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi” denir.
  • Sonra eller kaldırılarak itidal yapılır”Semiallahü limen hamideh” denerek doğrulmaya başlanır. Tam kıyama gelince “Rabbena lekel hamd” denir.
  • Tekbir alınarak secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir ve ardından Allah-ü Ekber diye tekbir alınarak secdeden kalkarak oturulur. Bu esnada “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver zukni vehdini ve afini ve’fu anni” okunur ve ardından Allah-ü Ekber denerek tekrar secdeye varılır ve üç defa “Sübhane rabbiyel ala ve bihamdihi” denir.
  • Tekbir getirilerek tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü duası okunduktan sonra salatü selam getirilir. “Allahümme salli ala Muhammed” kısmına kadar okumak farz gerisini okumak sünnettir.
  • İlk önce sağa ve sonra sola doğru selam verilerek namazdan çıkılır.
  • Sadece sabah namazı için geçerli olmak üzere son sünnetinde ikinci rükudan kıyama doğrulduğunda Kunut duası okunur.
  Son Güncelleme : 30.10.2018 22:19:39
  Şafi Mezhebine Göre Namaz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Şafi Mezhebine Göre Namaz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

9 Yorum Yapılmış "Şafi Mezhebine Göre Namaz"
ben namazda fazla sure bilmedigi. icin fatiha ettegiyatu okuyorum kabul olur mu
Murat . 09.08.2017
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
19 yaşındayım namaz hiç kılmadım abdest almayı bilmiyorum normal konuşmam peltek olduğundan duaları tam net okuyamıyorum bunun için ne olursa olun namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum
Esma . 28.05.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
ben şafiiyim ben köpek besliyorum evcil peki haramı cevabı çok zor yani ben bir haramıyım
Esmanur . 17.09.2016
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Wele ben tisteki anlamisnebum
Fat . 15.02.2018
CEVAP YAZ