Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları
26 Haziran 2024

Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları

Zammı Sure

Namaz kılarken Fatiha Suresi'nden sonra okunan kısa surelere zammı sure denir. Zammı sure olarak genellikle Kur'an-ı Kerim'in son kısmında bulunan kısa sureler okunur. Ancak ezberi yeterli olan herkes, Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerindeki ayetlerle de namaz kılabilir. Okunan ayetlerin en az üç ayet olması ve diğer rekatlarda kaldığı yerden devam edilmesi gerekir. Namaz rekatları arasında sıraya riayet etmek sünnettir. Üç ayet denmesinden maksat, kısa kısa üç ayet uzunluğunda olmasıdır. 33 harf uzunluğunda olan bir ayet, bir rekatlık namaz için yeterlidir. Ayetel Kürsi, üç ayet değildir ancak namaz rekatlarında okunmaktadır. Namaz kılarken okuduğumuz zammı sureler şunlardır:

Fatiha Suresi

(Mekke'de inmiştir, 7 Ayettir)

Okunuşu

Elhamdü lillahi Rabbil'alemin. Errahmanirrahıym. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyya kenestain. İhtinas sıratal müstagım. Sıratallezine en amte Aleyhim ğayril mağbudu Aleyhim Veleddalin (Amin)

Anlamı

Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi olan Allah'a hamd olsun. Allah'ım, biz yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Fil Suresi

(Mekke'de inmiştir, 5 Ayettir)

Okunuşu

Elem tera keyfe feala rabbüke bieshabil fil. Elem yec'al keydehum fidatlil ve arsele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretim min siccil. Fece'alehüm keasfim' me-kül.

Anlamı

Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların oyun ve planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilip sertleşmiş balçık taşları atıyorlardı. Sonunda onları yenmiş bir ekin yaprağı gibi kıldı.

Kureyş Suresi

(Mekke'de inmiştir, 4 Ayettir)

Okunuşu

Li ilafi kureyşin. İlafihim rihleteşşitai vessayf. Felya'budu Rabbe hazel beyt. Ellezi ed a'mehum min cuin ve a'menehüm min havf.

Anlamı

Kureyş'i bir araya getirip alıştırdığından dolayı; yaz-kış yolculuğunda onları ısıtıp, yakınlaştırdığı için, (bundan böyle) o evin (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki, kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emniyete kavuşturdu.

Maun Suresi

(Mekke'de inmiştir, 7 Ayettir)

Okunuşu

Era eytellezi yükezzibü biddin. Fe zalikellezi yedu'ul yetim. Vela yehuddu ala ta'amil miskin. Fe veylün lin müsallin. Ellezine hum yüraun ve yem ne'unel maun.

Anlamı

(Ey Muhammed) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü iten, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.

Kevser Suresi

(Mekke'de inmiştir, 3 Ayettir)

Okunuşu

İnna a'teynâ kel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnna şânieke huvel ebter.

Anlamı

(Rasulüm) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan seni kötüleyendir.

Kafirun Suresi

(Mekke'de inmiştir, 6 Ayettir)

Okunuşu

Kulya eyyühel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Vela entüm abidune ma a'büd. Vela ene abidun ma abettüm. Vela entüm abidune ma a'büd. Leküm diniküm veliye din.

Anlamı

(Ey Muhammed) De ki: Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptıklarıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Nasr Suresi

(Medine'de inmiştir, 3 Ayettir)

Okunuşu

İza cae nasrullahi vel feth. Ve raeytennase yedhulune fi dinillahi efvaca. Fesebbih bi hamdi rabbike vestagfir. İnnehu kâne tevvâbâ.

Anlamı

(Ey Muhammed) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et. Ondan bağışlama dile; çünkü o (Allah) tövbeleri daima kabul edendir.

Tebbet Suresi

(Mekke'de inmiştir, 5 Ayettir)

Okunuşu

Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb. Ma egnâ anhu maluhu ve ma keseb. Seyeslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhu hammâletel hatab. Fi cîdiha hablun min mesed.

Anlamı

Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda etmedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

İhlas Suresi

(Mekke'de inmiştir, 4 Ayettir)

Okunuşu

Kul hüvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Anlamı

(Ey Muhammed) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir.

Felak Suresi

(Mekke'de inmiştir, 5 Ayettir)

Okunuşu

Kul euzü birabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza ve kap. Ve min şerri neffasati fil ugad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Anlamı

De ki: O sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı basıp ortalığı çöktüğü zaman bir gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Nas Suresi

(Medine'de inmiştir, 6 Ayettir)

Okunuşu

Kul euzü birabbin nas. Melikin nas. İlâhin nas. Min şerril ves vasil hannas. Ellezî yu ves visu fî sudurinnas. Minel cinneti vennas.

Anlamı

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların hükümdarına. İnsanların ilahına. O sinsice vesvese verenin şerrinden. Ki; insanların kalplerine vesvese verir. Gerek cinlerden gerekse insanlardan.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Popüler İçerikler

Namazın Önemi

Namazın Önemi

Editörün Seçtiği

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Şifa Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır?

4 Rekât Namaz Nasıl Kılınır?

Tevbe Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Tevbe Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

İkindi Namazı Nasıl Kılınır? Sünnetleri ve Farzları

İkindi Namazı Nasıl Kılınır? Sünnetleri ve Farzları

Güncel

Kuşluk Namazı Vakti Ne Zamandır?

Kuşluk Namazı Vakti Ne Zamandır?

Güncel

Şafi Mezhebine Göre Namaz Nasıl Kılınır?

Şafi Mezhebine Göre Namaz Nasıl Kılınır?

Güncel

Namazda Huşu Nasıl Olmalıdır?

Namazda Huşu Nasıl Olmalıdır?

Kuşluk Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Kuşluk Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam Namazından Sonra Kılınan Namaz

Akşam Namazından Sonra Kılınan Namaz

Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Vakti

Akşam Namazı Vakti

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Öğle Namazı Rekatları

Öğle Namazı Rekatları

Cuma Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Cuma Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Tesbihat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Tesbihat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Gece Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Gece Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Yolcu Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Yolcu Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?

Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?

Zuhri Ahir Namazı

Zuhri Ahir Namazı

Nafile Namazlar Nedir ve Nasıl Kılınır?

Nafile Namazlar Nedir ve Nasıl Kılınır?

Ezan Sözleri ve Okunuşu

Ezan Sözleri ve Okunuşu

Namaz Elbisesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Namaz Elbisesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları

Zammı Sure Okunuşları ve Anlamları

İşrak Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

İşrak Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Tövbe Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Tövbe Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Evvabin Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Evvabin Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Kandil Namazı Nasıl Kılınır?

Kandil Namazı Nasıl Kılınır?

Gerdek Gecesi Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Gerdek Gecesi Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?